Om 14u30 vandaag, in het Halfrond van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, legden de pas verkozen parlementsleden de eed af. Groen! heeft nu officieel twee volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Annemie Maes verklaarde dat zij in het najaar meteen werk zal maken van de stemming over fietssnelwegen. Dit resolutievoorstel werd vorige legislatuur door parlementsleden Adelheid Byttebier en Eloi Glorieux ingediend, maar raakte in Brussel niet voor de verkiezingen gestemd.

Update 1: onderhandelingen Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Vorige week gingen de inhoudelijke onderhandelingen voor een Vlaams Brusselse meerderheid van start. Op donderdag en vrijdag kwamen telkens 2 werkgroepen samen rond 4 thema’s: Cultuur, Jeugd en Sport; Onderwijs en Vorming; Welzijn, Gezin en Gezondheid; en Algemeen Beleid. De Groen!-onderhandelaars en deskundigen legden er onze sleutelpunten voor. Momenteel werken zij aan sneuvelteksten, gesteund door een beperkte groep leden met knowhow op het terrein. Medio juli hopen de regeringsonderhandelaars een akkoord te kunnen voorleggen.

Update 2: onderhandelingen Brusselse Gewestregering.

Onder leiding van formateur Charles Picqué (PS) en in aanwezigheid van Groen!-onderhandelaar Bruno De Lille werd de voorbije dagen het middenveld geconsulteerd. Vakbonden, zelfstandigenorganisaties, milieuverenigingen, universiteiten en sociale en culturele actoren konden hun eisen op tafel leggen. De echte onderhandelingen beginnen vandaag en worden voor Groen! gevoerd door Annemie Maes, Bruno De Lille en voorzitter Rik Jellema. Ook hier krijgen de onderhandelaars de steun van deskundigen en referentiepersonen. Ook formateur Picqué wil het regereerakkoord voorleggen medio juli.

Binnenkort: landelijk partijcongres!

Noteer alvast in de agenda: in juli komt er een landelijk congres waarop Groen! haar leden om een fiat zal vragen voor al of niet toetreding tot de Brusselse regering. Zoals eerder vermeld zijn de onderhandelingen voor de vorming van een Brusselse regering net gestart. Verwacht wordt dat de onderhandelaars ergens in de tweede helft van juli zullen landen, zo rond de nationale feestdag van 21 juli. Meer details volgen uiteraard later. Alle leden zullen op de gepaste manier op de hoogte gebracht worden.