Persbericht Groen

Het welles-nietesspelletje over de herbestemming van de Brusselse Citroëngarage doet eerder denken aan een slecht amateurtoneel dan aan goed bestuur, vinden de Brusselse groenen. Niet alleen heeft de discussie over het museum de belastingbetaler al veel geld gekost, het wordt hoog tijd dat men gaat bepalen op welke manier de hele Citroënsite een bestemming kan krijgen die echt recht doet aan het opmerkelijke gebouw.

We zijn aan een volgende aflevering in de soap rond de Brusselse Citroëngarage. De vorige keer ging het over een ernstige bodemverontreiniging, nu is federaal staatssecretaris Elke Sleurs de spelbederver omdat ze de collectie van het museum voor Schone Kunsten niet aan Brussel wil uitlenen.

Parlementslid Annemie Maes: “Groen vindt dat Brussel een echt Museum voor Hedendaagse Kunst verdient. Een volwaardig museum dat uit meer bestaat dan uit wat kelderstukken uit het Museum voor Schone Kunsten zoals nu op tafel ligt. Het wordt dringend tijd dat de verantwoordelijken op alle niveaus eens gaan bepalen wat er precies moet getoond worden en waar dat op een optimale manier kan. Het gezeul met de collectie zoals we het vandaag zien heeft de belastingbetaler in deze crisistijden al onnodig veel geld gekost.”

Het is daarbij nog maar de vraag of de Citroëngarage per se de ideale locatie voor het museum is. Er kwam daarover van verschillende experts al heel wat kritiek én bovendien redt men op die manier maar een stukje van het gebouw, terwijl de achterliggende delen architecturaal zelfs interessanter zijn.

Arnaud Verstraete, parlementslid: “We stellen vast dat de invulling van de site op dit moment gebeurt op basis van de dada’s van een aantal ministers. Nochtans hebben meerdere experts al gewezen op de mogelijke moeilijke combinatie met een museumfunctie en willen wij dat men rekening houdt met patrimonium-waarde van de volledige Citroëngarage, dus ook de gebouwen achteraan. Groen vraagt dan ook dat er snel een definitiestudie komt, waarbij alle opties voor de herbestemming op tafel gelegd worden. Dat laat toe om in enkele maanden tijd met experts te onderzoeken welke herbestemming haalbaar, wenselijk en betaalbaar is.”

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement