Alain Beeckmans, die jarenlang gemeenteraadslid was voor Ecolo-Groen in Ganshoren, geeft de fakkel door. Op de gemeenteraad van 25 januari 2018 zal zijn opvolger Philippe Gregoire dan ook de eed afleggen.

Groen wil daarbij Alain Beeckmans graag bedanken voor zijn engagement want hij neemt een bijzondere plaats in binnen de Groene mandatarissen. Alain Beeckmans was het allereerste gemeenteraadslid ooit voor Groen (toen nog Agalev) in Brussel en werd daarna meerdere keren opnieuw verkozen. Tussen 2000 en 2003 was hij schepen voor Nederlandstalige jeugd, Leefmilieu, Stedenbouw, Noord-Zuid solidariteit in Ganshoren. In 2012 was hij de enige Nederlandstalige kandidaat die een tweetalige lijst mocht trekken en van 2013 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de MIVB.

Bedankt Alain!