Persbericht Groen

Adelheid Byttebier heeft als schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Schaarbeek het plan scholenbouw 2013-2022 voorgesteld aan de gemeenteraad. Die keurde het plan goed, waardoor de weg nu vrij is om verdere studies en subsidies aan te vragen. Gezien het tekort aan onderwijsplaatsen in Schaarbeek, zijn de twee Nederlandstalige gemeentescholen broodnodig.

Luc Denys, die 12 jaar schepen was voor Groen in Schaarbeek, was de pionier van het Nederlandstalig gemeenteonderwijs in Schaarbeek. Hij opende in 2011 De Kriek, de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in meer dan 30 jaar. In het nieuwe bestuursakkoord voor 2012-2018 kwamen de meerderheidspartijen (Lijst van de Burgemeester, cdH, Ecolo-Groen) reeds overeen dat er een tweede school bijkomt.

Het plan scholenbouw dat schepen Byttebier met haar collega’s Michel De Herde, schepen van Franstalig Onderwijs (LB), en Vincent Vanhalewyn, schepen van Infrastructuur (Ecolo), uitwerkte legt nog enkele details vast. Er komt een permanent gebouw voor de school De Kriek die nu nog uit containerklasjes bestaat en op de site Van Oost komt de tweede Nederlandstalige school, naast een Franstalige school en een gemeenschappelijke sporthal. In beide scholen zal er telkens plaats zijn voor 240 leerlingen.

We zijn zeer trots dat we amper zes maanden na de start van de nieuwe legislatuur al zulke concrete stappen kunnen zetten in de verwezenlijking van het meerderheidsakkoord. De samenwerking tussen de verschillende schepenen en diensten verliep dan ook optimaal”, aldus schepen Adelheid Byttebier.