Persbericht Groen

De gemeente start een ambitieus en duurzaam project op de site Van Oost en bouwt er zowel een Nederlands- en een Franstalige school als een sportzaal. De Schaarbeekse bevolking verjongt drastisch en de nood aan onderwijsplaatsen stijgt evenredig. De nieuwe Nederlandstalige school zal 250 leerlingen een plaats kunnen geven, de Franstalige school 650 leerlingen.

“Het project, dat naar schatting 21 miljoen zal kosten, betekent niet alleen een verbetering van de schoolinfrastructuur, maar ook een noodzakelijke uitbreiding van de schoolcapaciteit,” zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Adelheid Byttebier (Groen).

De gemeente kiest niet toevallig voor de site gelegen tussen de Van Oost- en de Navezstraat. De wijk behoort volgens een studie van het ATO tot een van de voorrangsgebieden wat betreft het optrekken van de onderwijscapaciteit. Bovendien dragen de investeringen bij aan de revitalisatie van de wijk. De multifunctionele sporthal zal niet enkel gebruikt worden door de leerlingen, maar staat ook ’s avonds ter beschikking.

Van bij het ontwerp van de schoolgebouwen is er rekening gehouden met de nieuwste passiefnormen en de principes van duurzaam bouwen. Zonnepanelen, groendaken, het opvangen van regenwater en efficiënte zonwering dragen hier toe bij. Het scholenbouwproject respecteert zo het Klimaatplan van de gemeente Schaarbeek.

De werken kosten naar schatting 21 miljoen euro. Deze investering wordt gedragen door de gemeente Schaarbeek, het agentschap AGIOn (met middelen van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC), de federatie Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Met Groen en Ecolo hebben we van bij het begin geijverd voor een intensieve samenwerking over de verschillende competenties, administraties én taalgrenzen heen. Samen met de schepen van Openbare Werken en de schepen van Franstalig Onderwijs boeken we nu een eerste belangrijk resultaat,” aldus schepen Byttebier. “Dit gemeenschappelijk bouwproject met Frans- en Nederlandstalige partners is een primeur voor de gemeente, een politieke keuze waar de Schaarbekenaren en meer concreet zo’n 900 kinderen wel bij varen.”