label-2016De Mannenmars op 25 november is het slotevenement van de Schaarbeekse campagne naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen.
Schaarbeek lanceert ook haar charter voor iedereen die NEEN zegt tegen seksisme. De ondertekenaars krijgen het label van de hand van Thomas Mathieu, dat de ondertussen welbekende krokodil veroordeelt. Ondertussen tellen we al meer dan 200 deelnemers aan de opleiding tegen seksisme in Schaarbeek. 

Het gaat dan over vormingen voor de agenten uit de politiezone, schooldirecties en kinderverzorgers, cursussen zelfverdediging voor het gemeentepersoneel en de Schaarbeekse inwoners, en workshops rond stereotypes en intimidatie voor jongeren.  We verwachten nog een verdubbeling van dit cijfer na de Mannenmars van vrijdag 25 november.   We kunnen spreken over een groot succes voor de bewustmaking rond seksuele intimidatie, zeker als je weet dat we met onze affichecampagne en flyers nog eens zo’n aantal bereiken,” zegt schepen van Gelijke Kansen, Adelheid Byttebier.

Dit jaar gaat de mars van start om 12.30 op het Colignonplein, vanwaar de stoet vertrekt naar het Vrouwenhuis.  Daar wacht de deelnemers en deelneemsters een lekkere herfstsoep! 

Uitgebreide informatie over de actie vindt u hieronder.

Sinds 2015 gaat de campagne « Straatintimidatie ? Nee, dat is niet normaal » van het gemeentelijke Huis van de Vrouw  in tegen het fenomeen waarbij vrouwen lastig gevallen worden op straat en in de openbare ruimte : een grootschalige bewustmakingscampagne.

       Een campagne in de bussen en trams van de MIVB die door Schaarbeek rijden
       Een colloquium dat informatie verstrekt over de het preventieve en repressieve antwoord van de gemeente op seksistische intimidatie
       Een brochure met advies voor slachtoffers en getuigen van ongewenst gedrag
       Workshops rond verbale zelfverdediging

In 2016 wil het Huis van de Vrouw de oorzaken van ongewenst gedrag aanpakken, zoals onder meer seksistische clichés. Deze clichés zijn zo ingeburgerd dat zowel mannen als vrouwen er niet meer over nadenken, wat bij velen leidt tot gecodeerd en karikaturaal gedrag als het gaat over « vrouwen en mannen ». Het is dan ook belangrijk dat gewerkt wordt met heel de bevolking…

Daarom kan het Huis van de Vrouw in 2016 rekenen op een verdubbeling van haar begroting voor initiatieven in deze context :

1. Vorming van de gemeentelijke kinderdagverblijven rond het belang van een niet-seksistische opvoeding van de allerkleinsten. De NGO Le Monde selon les Femmes verstrekt een opleiding op vrijwillige basis voor alle kleuterleidsters (er is slechts één kleuterleider op 200 !)

2. De leerlingen van de lagere scholen sensibiliseren (zoals in gemeenteschool De Kriek) aan de hand van ludieke animatie om clichés over mannen en vrouwen de wereld uit te helpen, ook door de NGO Le Monde selon les Femmes.  

3. Ruimte vrijmaken voor debat met jongeren via de schoolomgeving of in jeugdverenigingen. Zo werkte de school Saint-Dominique samen met de vzw Habitants aan een fotoproject om de problematiek van de straatintimidatie vlotter tot uitdrukking te kunnen brengen, in vraag te stellen en antwoorden te formuleren.  Een eerste foto waarop de leerlingen zich tonen, wordt onthuld op het parcours van de Mannenmars op 25/11 en zal worden getoond aan het publiek.

4. De directeurs van de Schaarbeekse scholen opleiden om problemen met ongewenst gedrag op te sporen en oplossingen aan te reiken. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de politiezone Brussel-Noord.

5. Vrouwen in de openbare ruimte sterker blijven maken door hen gratis workshops voor verbale zelfverdediging aan te bieden, met de vzw Garance. Deze vorming wordt eveneens verstrekt aan het gemeentepersoneel.

6. Dagelijks samenwerken met de Dienst Slachtofferhulp van de politie, maar ook deelname aan de politieopleiding « La Quinzaine ». Op 24 november organiseert het Huis van de Vrouw samen met de vzw Garance en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de workshop « intimidatie in de openbare ruimte ».

label-2016