Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo veroordelen woordbreuk in beslissingen rond het stadion. «330 mijoen euro is veel geld voor stadion dat de belastingbetaler niets zou kosten».

Groen en Ecolo hebben kennis genomen van het akkoord tussen de Stad Brussel, Sporting Anderlecht en Ghelamco-Bam voor de bouw van een nieuw stadion op parking C.

Marie Nagy, fractieleider van de groep Ecolo-Groen in de Stad Brussel, herinnert aan de context van die keuze: «op 12 september 2013 verklaarde Alain Courtois nog : ‘er gaat geen euro overheidsgeld naar het nieuwe stadion’. Wij eisen dat die beloftes nagekomen worden.»

Groen en Ecolo steunen de wil van Brussel om deel te nemen aan de organisatie van de Euro 2020. De selectie van Brussel als één van de organiserende steden, die 4 matchen mag huisvesten, is voor de groenen dan ook een positieve zaak. De manier waarop gezorgd wordt voor een geschikt stadion roept echter veel vragen op. Eerder had onder meer Johan Berlant van Besix bevestigd dat er minstens 100 miljoen euro overheidssteun zou nodig zijn om het stadion rendabel te kunnen maken. Dit bedrag is intussen ver overschreden. Het akkoord voorziet immers 80 miljoen euro steun van Brussel-Stad (4 miljoen over 20 jaar) en 250 miljoen euro van het Brussels Gewest voor de infrastructuur rond het stadion. Zo lopen de kosten voor de Brusselaars aanzienlijk op.

“Voor een stadion dat werd voorgesteld als ‘gratis’ loopt de kost nu al op tot 330 miljoen euro voor de Brusselse belastingbetaler. Dit is niet ernstig. Bovendien is er nog altijd niets bekend over de kosten van de oplossing voor de Memorial Van Damme na 2020. Ook dat zal wellicht niet gratis zijn» hekelt Verstraete.

«De Stad Brussel gaat tussenkomen voor 4 miljoen euro voor de huur van VIP-ruimtes in het nieuwe stadion. Wij hebben ernstige vragen bij de ethiek van deze beslissing : is het normaal dat Brusselaars 4 miljoen euro per jaar moeten betalen voor de netwerk-activiteiten van het Stadsbestuur?» vraagt Marie Nagy zich af.

De aanpak van dit dossier blinkt voor de groenen uit in een gebrek aan transparantie en de bekommernis van bepaalde politici om gezichtsverlies te vermijden. Dat leidt tot een spiraal van uitgaven. «Dit moet ophouden. Het is tijd om de het algemeen belang voorop te stellen en de voetbalsport op een redelijke en transparante manier te ondersteunen» besluit Marie Nagy.

De groep Ecolo-Groen zal het College hierover ondervragen op de gemeenteraad van maandag 22 juni.

Contact:
Marie Nagy
Fractieleidster ECOLO-Groen
Gemeenteraad Brussel-stad

Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement