Interpellatie gemeenteraad 30 september 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

3.000 euro voor een vitrine 

In de pers verschenen verontrustende berichten dan in de rosse buurt rond het Noordstation de huurprijzen sinds enkele maanden erg fors stijgen. 850 euro per week per vitrine is hier geen uitzondering meer.

Voor de raamprostituees is dat een onhoudbare situatie. Met die 850 euro per week moeten de meisjes elektriciteit, gas en verwarming betalen. En dan moeten ze ook nog kunnen leven. Vaak hebben ze ook nog schulden af te betalen die ze hebben gemaakt om naar hier te komen. Het resultaat is dat de meisjes meer klanten afwerken en meer risico’s nemen.

De slachtoffers zijn buitenlandse – vooral Afrikaanse – meisjes die ook vaak illegaal in ons land verblijven. Achter de prijzenpolitiek zit volgens insiders een ware strategie. De panden zijn in handen van enkele families, en ze spreken de huurprijzen onderling af. Ook is er sprake van ‘bemiddelaars’ die voor de huisbazen meer gunstige huurprijzen regelen. Er duiken ook berichten op over een toename van straatprostitutie. Vele prostituees die durven klagen worden onder druk gezet of bedreigd.

Deze maffieuze praktijken zijn onaanvaardbaar.

In dit verband heb ik de volgende vragen:

  • Wat gaat de gemeente ondernemen tegen deze praktijken? Dient hier geen gezamenlijke aanpak te komen met alle betrokken gemeentes en meer in het bijzonder met Schaarbeek?
  • Kan er juridisch/praktisch op de suggestie van de sector worden ingegaan om de huurprijzen te beperken en deze te beheren door de gemeente of door een vzw?
  • Denkt de gemeente eraan om net als Schaarbeek binnen de gemeentediensten een cel ‘prostitutie’ op te richten om het beleid van de gemeente vorm te geven?
  • Kan het voorbeeld van Antwerpen en Schaarbeek niet gevolgd worden door te investeren in betere openbare ruimte (het Sint-Lazarusplein, de Rivierstraat, Linnéstraat, Plantentenstraat en Weidestraat geven een zeer verwaarloosde aanblik) en meer aandacht voor openbare netheid door het aanpakken van wildplassers en sluikstorters? Ik wil hier ook verwijzen naar het door de bevoegde schepen beloofde mobiliteitsplan voor de Noordwijk. Dit alles zou de aanblik en de reputatie van de wijk zeker ten goede komen en de levenskwaliteit van de veelgeplaagde bewoners verbeteren.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De gemeente is samen met de politiezone en de collega’s van Schaarbeek volop bezig om de problematiek in kaart te brengen. Er kan nog niet worden vooruitgelopen op de conclusies maar eens het werk is afgerond zal er worden gecommuniceerd. In elk geval heeft de gemeente in het verleden reeds trachten op te treden tegen malafide personen en huiseigenaar die vooral veel geld willen verdienen aan de prostitutie maar dit leidt bij het parket niet tot veroordelingen. Blijkbaar zijn bepaalde figuren in de wijk ook informanten van het gerecht en worden ze beschermd in ruil voor informatie. Tenslotte heeft de gemeente weinig impact op het beleid inzake prostitutie en beschikt het over weinig instrumenten om de problematiek te behandelen.