Persbericht Groen Jette

Vorige zaterdag 1 december was er de plechtige installatie van de nieuwe gemeenteraad. Een belangrijk symbolisch en emotioneel moment voor Ecolo-Groen Jette.
De vier groene verkozenen Bernard Van Nuffel, Christine Gallez, Annemie Maes en Nathalie De Swaef hebben de eed afgelegd in aanwezigheid van hun familie, vrienden en talrijke Ecolo en Groen militanten.

Dankzij de uitstekende verkiezingsresultaten heeft Ecolo-Groen Jette 2 schepenmandaten binnengehaald. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige legislatuur.

Deze mandaten worden ingevuld door:
Bernard Van Nuffel: Schepen van openbare werken, gemeentelijk patrimonium en energie.
Christine Gallez: Schepen van mobiliteit, huisvesting, duurzame ontwikkeling en Noord-Zuid relaties.

Annemie Maes wordt fractieleidster voor Ecolo-Groen in de gemeenteraad en zal de ecologisten opnieuw vertegenwoordigen in de politieraad van de zone Brussel West. Jette is ook de eerste gemeente van het Brussels Gewest die een voorzitter van de gemeenteraad heeft aangeduid in toepassing van de recent goedgekeurde ordonnantie, mede ingediend door Annemie Maes. De komende 6 jaar zullen onze groene mandatarissen, met de steun van de lokale afdelingen van Ecolo en Groen alles in het werk stellen om van Jette een ecologische gemeente te maken.