Twee projecten waarbij buurtbewoners een tijdelijke heraanleg van de openbare ruimte voorstellen, krijgen steun van het gewest.  « Living Ô Don » en « Living iT »zijn de winnaars van de projectoproep “Living Jette”, gelanceerd door het schepencollege. Deze zullen tijdens de week van de mobiliteit concreet gerealiseerd en uitgetest worden. Met “Jette Dorp” op het Mercierplein, maakt dat tijdens de autoloze zondag dus drie plekken die in het teken van zachte mobiliteit en ontmoeting staan.

Met de oproep “Living Jette” gelanceerd op 27 maart, nodigde de Gemeente Jette de bewoners uit om samen met de gemeente na te denken over een project voor hun wijk: “Een plein groener maken, een deel van de weg aan de buurtbewoners teruggeven, de autosnelheid vertragen, een speelruimte inrichten, een petanqueterrein bouwen… allemaal  kleine (of grotere) aanpassingen die de openbare ruimte aangenamer maken. Met “Living Jette” nodigen we de bewoners uit na te denken over hoe hun wijk aantrekkelijker te maken door plaats terug te geven aan voetgangers en buurtbewoners” stellen Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef, respectievelijk schepenen voor Openbare ruimte en Mobiliteit.

De projectoproep inspireerde de Jettenaren duidelijk want niet minder dan 4 buurten dienden een concreet voorstel in.

Het College heeft beslist om drie van de projecten bij het Gewest in te dienen. De gewestelijke jury heeft intussen een beslissing genomen : twee van de Jetse projecten zullen financiële steun krijgen.

  • Het project « Living Ô Don » (kruispunt Odon Warland, Vandervleet, Berré, Spruyt) beoogt een vermindering van de snelheid en de creatie van een aangename, multiculturele en intergenerationele plek.
  • Het project « Living iT » (Baudouxstraat et De Grijsestraat) beoogt de creatie van een aangename pleintje in de wijk en een heraanleg van de Baudouxtraat om de buurt meer identiteit te geven.

Met deze projectoproep wil het College de ervaring van « Living Pannenhuis » in andere wijken herhalen. Ter herinnering: in september 2016 veranderde het rondpunt Pannenhuis een week lang in een echt plein. Het project kwam tot stand in samenwerking met het wijkcomité Magritte-Essegem en met subsidies van het gewest. Buurtbewoners, verenigingen, scholen en rusthuis eigenden zich de ruimte toe en organiseerden er allerlei activiteiten voor groot en klein.

Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef « We zijn heel tevreden met de reactie van de Jettenaars op de oproep. Het toont aan dat mensen aangenamere wijken willen, met betere lucht, en dat ze zich inzetten om dit te bereiken”.

De twee gesubsidieerde projecten zullen tijdens de week van mobiliteit een week lang concreet uitgetest worden. Met “Jette Dorp” op het Mercierplein, maakt dat tijdens de autoloze zondag dus drie plekken die in het teken van zachte mobiliteit en ontmoeting staan.